how to make your child speaks up to 3 languages banner

ปั้นลูกยังไงให้กลายเป็นเด็ก 3 ภาษา

14 ตุลาคม 2022

       แค่ 1-2 ภาษาอาจจะไม่พอ!! เพราะในปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเก่า ไปสู่โลกดิจิตอล ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนไป เด็กยุคใหม่จึงต้องเพิ่มทักษะอัปสกิล เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พร้อมที่จะเติมโตมาใช้ชีวิตในโลกยุคนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และแน่นอนว่าทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 นี้คือทักษะ “ภาษา” ซึ่งสมัยก่อนเราอาจเคยได้ยินว่าคนที่ได้ภาษาที่สองนั้น จะได้เปรียบคนอื่นๆ มากกว่า  

       แต่ในปัจจุบันแค่สองภาษาอาจจะไม่พอแล้ว เพราะหากคุณอยากเป็นคนที่ตลาดต้องการตัว คุณอาจจะต้องพูดได้ถึงสามภาษา และนี่จึงเป็นเหตุผล ที่ผู้ปกครองในยุคนี้ ต้องปรับเปลี่ยนความคิด และพร้อมสนับสนุนให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาที่สองและสามไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วในฐานะผู้ปกครอง เราจะมีวิธีปั้นลูกอย่างไร ให้กลายเป็นเด็ก 3 ภาษา? มาดูกัน 

1.สอนยิ่งไว ยิ่งดีกว่า  

เนื่องจากเด็กเล็กจะมีความยืดหยุ่นของสมอง  สามารถที่จะปรับตัวต่อการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ ได้ดีกว่า และสมองยิ่งเด็ก ยิ่งต้องการการป้อนข้อมูลของภาษาที่สองหรือภาษาที่สามน้อยกว่า ซึ่งเด็กเล็กๆ จะซึมซับเสียง โครงสร้างคำ การออกเสียงสูง-ต่ำ รวมถึงเรียนรู้กฎของการใช้ภาษาที่สอง หรือภาษาที่สามได้ง่ายขึ้น 

2.One Person One Language (OPOL)  

หากผู้ปกครองคนไหนใช้ภาษาไหนคล่อง ให้พูดกับลูกภาษานั้นๆ 1 ภาษา สมองเด็กจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้ เมื่อได้รับข้อมูลต่างภาษาจากผู้ปกครองต่างคน  การพูด 2 หรือ 3 ภาษาในประโยคเดียวกัน หรือพูดไปแปลไป อาจทำให้เด็กเกิดความสับสนได้  

One language one place เช่นใช้ภาษาหนึ่งในบ้าน และใช้ภาษาที่สอง หรือภาษาที่สามนอกบ้าน สิ่งนี้เรียกว่า one time one language กรณีที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้มีความคล่องในภาษาที่สองหรือสามมากนัก เช่น พูดสองภาษาสลับกับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ หรืออาจจะพูดเฉพาะ ช่วงเช้า/ช่วงมื้ออาหาร/ช่วงเวลาเล่นหรืออ่านนิทานกับลูก  ซึ่งช่วงเวลาที่คุยกัน ก็ให้กลับมาคุยภาษาที่คุณพ่อคุณแม่ถนัด เป็นต้น 

3.ใช้งานจริงอย่างสม่ำเสมอ  

อย่าให้สิ้นสุดแค่ในห้องเรียน ยิ่งเด็กได้รับข้อมูลยิ่งมาก ยิ่งเรียนรู้ได้ไว อาจแนะนำให้เด็กมีโอกาสได้ใช้ภาษาที่สองและสามในชีวิตประจำวัน หรือการไปเล่นกับเด็กวัยเดียวกันที่ใช้ภาษาที่สองและสามในสนามเด็กเล่น หรือไปเข้าค่าย ในวัยเด็กเล็กไม่แนะนำให้เรียนรู้ภาษาผ่านการเรียนพิเศษ แม้ว่าเด็กยิ่งเล็ก ยิ่งได้เรียน ยิ่งเป็นเร็ว แต่เด็กเล็กเป็นวัยที่ควรได้ใช้เวลาในการเล่นกับพ่อแม่ และเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีกว่าแค่นั่งในห้องเรียน เพราะ “นอกจากพัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการโดยรวมของลูกย่อมสำคัญกว่าเสมอ” การที่เด็กจะพัฒนาการโดยรวมดีได้ ล้วนอาศัยจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกิน-นอน-เล่นอย่างเหมาะสมตามวัยเช่นกัน  

4.ควรให้เด็กได้รับทั้งสามภาษาพอๆ กัน 

หากผู้ปกครองอยากให้เด็กใช้ทั้งสามภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พ่อแม่ควรให้เด็กได้รับทั้งสามภาษาพอๆ กัน  เพราะหากใช้แต่ภาษาใดภาษาหนึ่ง  โดยที่อีกภาษาไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถลืมภาษาเดิมได้  

5.ผู้ปกครองที่ถนัดเพียง 1 ภาษาก็สามารถเลี้ยงลูก 3 ภาษาได้  

โดยช่วงแรกอาจจะสอนได้ภาษาแรกให้ดีก่อน แล้วค่อยสอนภาษาที่สองและสามลูก โดยเริ่มจากคำเดี่ยวๆ และเมื่อลูกมีทักษะภาษาที่สองและสามมากขึ้น ก็อาจให้ลูกได้เรียนรู้ภาษากับคนที่มีความคล่องในภาษานั้นๆ  

6.ไม่กดดันลูกจนเกินไป 

ผู้ปกครองอาจระวังการกระตุ้นลูกมากจนเกินไป จนทำให้ลูกรู้สึกกดดัน เนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กแต่ละคนอาจไวไม่เท่ากัน 

 

 

5 เหตุผลที่ควรให้ลูกเรียนภาษาที่ LingoAce 

 

1.หลักสูตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากทั่วโลก

เพราะหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ LingoAce ได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาสำหรับเด็ก ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรมาเพื่อให้เด็กโดยเฉพาะ หลักสูตรจึงตอบโจทย์ ความต้องการของเด็กในแต่ละวัย และเป้าหมายการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เหมาะกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างแท้จริง 

2.สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรอง

ทุกคลาสเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนสำหรับเด็ก หรือ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ LingoAce สอนโดยครูเจ้าของภาษาซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 3 ปีทุกคน และด้วยวิธีการเรียนแบบ Immersive Learning ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนได้ไปเรียนที่ประเทศเจ้าของภาษาจริงๆ จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ผ่านการซึมซับภาษาด้วยความเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

  

3.ผสานเนื้อหาในชีวิตประจำวันไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

หลักสูตรของ LingoAce จะสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก และ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ผ่านเรื่องราวในรูปแบบ “story-based learning” ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจเรียน และสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กๆ สามารถเชื่อมโยงอารมณ์กับเนื้อหาการเรียนรู้และคำศัพท์ใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น และจากการที่เรานำภาษาไปผูกกับบริบทการสนทนาต่างๆ ในเรื่องราว เด็กๆ เองก็จะสามารถจดจำคำศัพท์หรือเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น และทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่สนุก 

  

4.เน้นการเรียนรู้แบบโต้ตอบ

การเรียนรู้แบบโต้ตอบจะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูของเราจะมีเทคนิคที่จะกระตุ้นให้เด็กๆ ได้ฝึกการโต้ตอบหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการชวนคุยในสิ่งที่เด็กๆ สนใจ มีการใช้เกมสอดแทรกในบทเรียน ซึ่งทำให้เด็กๆ สามารถแสดงออกในห้องเรียนได้มากขึ้น เรียนสนุก ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 

 

5.การันตีนำไปใช้ได้จริง

ที่ LingoAce เราไม่ได้สอนเน้นให้ท่องจำ แต่สอนให้นำไปใช้ได้จริง ด้วยหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ LingoAce ถูกออกแบบมาให้เด็กๆ เข้าใจง่าย มีตัวอย่างการนำไปใช้ให้เห็นว่านำไปใช้ได้อย่างไร เนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งยังสอดแทรกวัฒนธรรมทั้งจีน และสากลเข้าไปในเนื้อหาอีกด้วย 

 

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน
ที่กำลังมองหาตัวช่วยกิจกรรมดี ๆ เพื่อเสริมทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

พี่ Tigo ขอแนะนำ LingoAce แพลทฟอร์มเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ออกแบบหลักสูตรให้เด็กๆ ได้เรียนเหมือนได้เล่น ทำกิจกรรมสนุกผ่านการเล่นเกมและโต้ตอบกับคุณครู เจ้าของภาษาตลอดคลาส รับรองว่าสนุก ได้ลองสิ่งใหม่ๆ และได้ความรู้ตลอดคลาส ไม่มีเบื่อแน่นอน นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างยุ่งและไม่มีเวลา ก็หมดห่วงได้เลย ด้วย

LingoAce Connect

แอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนตัวช่วยให้พ่อแม่ ให้สามารถดูน้องๆ เรียนได้แบบเรียลไทม์หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนการเรียน ผ่านแอปพลิเคชันจะส่งข้อความ หาผู้ปกครองไม่ต้องกลัวว่าน้องจะพลาดคลาสเรียน รวมไปถึงระบบส่ง Feedback มาให้คุณพ่อคุณแม่โดยจากคุณครูชาวจีน ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอน

ย้อนกลับ

ลงทะเบียนเพื่อรับคลาส
ทดลองเรียนฟรี !

ทดลองเรียนฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนหรือค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งสามารถเลือกเวลาเรียนได้ ตามความสะดวกของคุณ

คลาสสอนสดออนไลน์ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับ หลักสูตรและคุณครูที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคลิกในการเรียนของเด็กมากที่สุด
โดยจะมีการประเมินอย่างละเอียด และแชร์รายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของเด็กให้ผู้ปกครองได้ทราบ

2 language master

คอร์สเรียนที่สนใจอยากให้ลูกเรียน(Required)
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องมี - หรือ +66 เช่น (0xxxxxxxxx)
Please enter a number from 4 to 15.
consent(Required)

ทดลองเรียน เพื่อพิสูจน์ความแตกต่าง
ด้วยตัวคุณเอง

บทความใกล้เคียง

30 มกราคม 2023

สายศิลป์ภาษาจีนสุดปัง ! เข้าคณะดังได้แน่

การเลือกสายการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย อาจเป็นสิ่งที่นักเรียนและผู้ปกครองหลาย ๆ คนรู้สึกหนักใจ เพราะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการปูทางไปสู่มหาวิทยาลัยในฝันและอาชีพในอนาคต  


อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2023

เจาะลึก “ข้อดี” และ “ข้อเสีย” ของการเรียนออนไลน์ รูปแบบการสอนแบบใหม่ ในยุค New Normal

สำหรับการรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังมาแรงในยุค New Normal คงจะหนีไม่พ้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็คงจะมีคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านที่อาจจะกังวัลในเรื่องข้อเสีย และข้อดีของการเรียนออนไลน์กันไม่น้อยว่าจะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้จริงหรือไม่


อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2023

Learning by doing รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็ก ๆ มีความสุขจากการลงมือทำ

รูปแบบการสอนทุกวันนี้เรียกได้ว่าเปิดกว้างขึ้นมาก ๆ  เด็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำรา หรือเรียนในห้องเรียนแต่เพียงเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียนมากยิ่งขึ้น


อ่านเพิ่มเติม
24 มกราคม 2023

9 ไอเดียกิจกรรมเด็กฝึกภาษาจีนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา

แน่นอนว่ากิจกรรมเด็กนอกจากช่วยให้เด็กเติบโต และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัยแล้ว ยังช่วยสร้างความสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกด้วย นอกจากนี้การฝึกภาษาจีนคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถปลูกฝังให้เขาเรียนได้ตั้งแต่เด็ก


อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2022

ลูกติดจอ ติดมือถือแก้อย่างไร

ปัจจุบัน เกือบจะทุก ๆ บ้านที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงลูก หรือ ตามใจลูกปล่อยให้อยู่กับมือถือ แท็บเล็ต ทีวีทั้งวัน จนลูกติดมือถือ ติดจอ จากสถิติในปัจจุบัน พบว่ามีเด็ก ๆ ที่อยู่หน้าจอมากถึง 35 ชั่วโมง/สัปดาห์


อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2022

8 คำอวยพรยอดฮิตที่ใช้กันตอนตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนวนมาถึงกันอีกแล้วในปีนี้ ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวประโยคที่ว่า"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" เพราะแน่นอนว่าประโยคนี้เป็นคำอวยพรตรุษจีนยอดฮิตที่สุดที่คนไทยอาจจะคุ้นชิน ซึ่งคำนี้เป็นการออกเสียงภาษาจีนในแบบแต้จิ๋ว


อ่านเพิ่มเติม
how to deal if your child fear to speak english banner
21 ธันวาคม 2022

ลูกกลัว ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษต้องทำไง 

ปัญหาคลาสสิกที่ผู้ปกครองหลายๆ คนต้องเจอ คือ ลูกไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ปัญหานี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ


อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2022

การเรียนออนไลน์กับเด็ก

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด- 19  เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติเป็นระยะเวลานานเป็นปี และเพื่อไม่ให้เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ การเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศนิยมใช้กันทั่วไป  


อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2022

เจาะลึกโครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน Singapore Program

หลักสูตรนี้ของ LingoAce เป็นหลักสูตรเดียวในไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์


อ่านเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด
  Always Active

  คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

 • คุกกี้การใช้งาน

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

บันทึก