why group learning is better

เรียนภาษาแบบกลุ่มดียังไง? 

09 พฤศจิกายน 2022

ที่ LingoAce เราต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาและมีความพร้อมสู่โลกยุคดิจิตัล เราจึงออกแบบคลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและภาษาจีนสำหรับเด็ก ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาให้แข็งแรง ให้สามารถใช้งานได้จริง ไปพร้อมๆ กับพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการสื่อสาร (communication) ทักษะการทำงานร่วมกัน (collaboration) ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และการมีความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ซึ่งหนึ่งในวิธีการฝึกฝนทักษะเหล่านี้คือการเรียนการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

 

คลาสเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็กของ LingoAce เป็นคลาสเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิธีการสอนที่หลากหลายที่จะทำให้เกิดความสนุกสนานพร้อมได้ความรู้จัดเต็ม ตัวอย่างเช่น การเรียนการสอนผ่านการทำโปรเจกต์ การทำโครงงานบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ เพื่อฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร การใช้แผนผังความคิดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้จัดระเบียบความคิดและการนำเสนอ และยังส่งเสริมการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของทีมงาน LingoAce ในการออกแบบกิจกรรม โดยเกือบจะทุกๆ เนื้อหาในคลาสการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และ ภาษาจีนสำหรับเด็ก จะมีการกิจกรรม 1 กิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขันระหว่างคู่หรือทีม และอีก 1 กิจกรรมที่ต้องใช้การทำงานร่วมกัน (ทีมเวิร์ค) วิธีการนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนให้ฝึกฝนการคิด วิเคราะห์ กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้จะมีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบการสอนปกติ แต่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ในระยะยาวและทักษะที่ได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเองในอนาคต  

 

นอกเหนือจากนี้ คลาสเรียนแบบกลุ่มของ LingoAce ทั้งในคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และ ภาษาจีนสำหรับเด็ก ยังมีขนาดเล็กกว่าหากเทียบกับการเรียนแบบกลุ่มในระบบโรงเรียนหรือตามสถาบันสอนภาษาอื่นๆ ซึ่งการมีนักเรียนในห้องไม่มาก สามารถช่วยให้ครูผู้สอนดูแลและควบคุมการดำเนินการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตัวผู้เรียนเองก็จะมีโอกาสได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในห้องเรียนด้วยเช่นกัน อีกทั้งครูผู้สอนของเรายังได้รับการอบรมมาให้มีเทคนิคการสอนออนไลน์สำหรับคลาสเรียนกลุ่มโดยเฉพาะ ซึ่งก็จะมีเทคนิคในการจัดการการเรียนการสอน การทำกิจกรรมในคลาสเรียนอย่างเป็นระบบ และยังสอดผสานเทคนิคต่างๆ ในการสอนเช่นการใช้ภาษาท่าทางหรือการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจ่อกับบทเรียนได้ทั้งคลาส  

สำคัญที่สุด LingoAce ออกแบบคอร์สแวร์สำหรับ “การเรียนการสอนออนไลน์แบบกลุ่ม” โดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนทั้งคลาสเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็ก จะมีแอนิเมชั่น เกม หรือโครงสร้างบทเรียนนั้นเอื้อต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มออนไลน์ ที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมและได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมตลอดทั้งคลาสเรียน แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ที่อาจจะนำคอร์สเรียนแบบออฟไลน์มาใช้สอนในรูปแบบการสอนออนไลน์ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้เรียนไม่ได้ประสิทธิภาพหรือไม่ได้รับประสบการณ์ในการเรียนที่ดีตามที่คาดหวังเอาไว้ หรือแตกต่างจากการเรียนแบบกลุ่มของระบบโรงเรียนทั่วไปที่นักเรียนอาจจะขาดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหรือขาดโอกาสได้แสดงออกในห้องเรียนเท่าที่ควร  

 

ประโยชน์ของการเรียนแบบกลุ่มขนาดเล็กมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นช่วยพัฒนาความคิดและความมั่นใจของผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้นและทำให้ผู้เรียนปรับตัวสังคมอย่างดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ห้องเรียนออนไลน์แบบกลุ่มที่ LingoAce จึงเป็นเสมือนคอมมูนิตี้คุณภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อปูทางสู่การเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด  

 

วันนี้ คุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้สุดพรีเมี่ยม ที่จะพาลูกของคุณก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มตัว  สามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนฟรี กับเราได้

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหน
ที่กำลังมองหาตัวช่วยกิจกรรมดี ๆ เพื่อเสริมทักษะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

พี่ Tigo ขอแนะนำ LingoAce แพลทฟอร์มเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ออกแบบหลักสูตรให้เด็กๆ ได้เรียนเหมือนได้เล่น ทำกิจกรรมสนุกผ่านการเล่นเกมและโต้ตอบกับคุณครู เจ้าของภาษาตลอดคลาส รับรองว่าสนุก ได้ลองสิ่งใหม่ๆ และได้ความรู้ตลอดคลาส ไม่มีเบื่อแน่นอน นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างยุ่งและไม่มีเวลา ก็หมดห่วงได้เลย ด้วย

LingoAce Connect

แอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนตัวช่วยให้พ่อแม่ ให้สามารถดูน้องๆ เรียนได้แบบเรียลไทม์หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนการเรียน ผ่านแอปพลิเคชันจะส่งข้อความ หาผู้ปกครองไม่ต้องกลัวว่าน้องจะพลาดคลาสเรียน รวมไปถึงระบบส่ง Feedback มาให้คุณพ่อคุณแม่โดยจากคุณครูชาวจีน ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอน

ย้อนกลับ

ลงทะเบียนเพื่อรับคลาส
ทดลองเรียนฟรี !

ทดลองเรียนฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนหรือค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งสามารถเลือกเวลาเรียนได้ ตามความสะดวกของคุณ

คลาสสอนสดออนไลน์ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับ หลักสูตรและคุณครูที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคลิกในการเรียนของเด็กมากที่สุด
โดยจะมีการประเมินอย่างละเอียด และแชร์รายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็งของเด็กให้ผู้ปกครองได้ทราบ

2 language master

คอร์สเรียนที่สนใจอยากให้ลูกเรียน(Required)
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องมี - หรือ +66 เช่น (0xxxxxxxxx)
Please enter a number from 4 to 15.
consent(Required)

ทดลองเรียน เพื่อพิสูจน์ความแตกต่าง
ด้วยตัวคุณเอง

บทความใกล้เคียง

30 มกราคม 2023

สายศิลป์ภาษาจีนสุดปัง ! เข้าคณะดังได้แน่

การเลือกสายการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย อาจเป็นสิ่งที่นักเรียนและผู้ปกครองหลาย ๆ คนรู้สึกหนักใจ เพราะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการปูทางไปสู่มหาวิทยาลัยในฝันและอาชีพในอนาคต  


อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2023

เจาะลึก “ข้อดี” และ “ข้อเสีย” ของการเรียนออนไลน์ รูปแบบการสอนแบบใหม่ ในยุค New Normal

สำหรับการรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังมาแรงในยุค New Normal คงจะหนีไม่พ้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็คงจะมีคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านที่อาจจะกังวัลในเรื่องข้อเสีย และข้อดีของการเรียนออนไลน์กันไม่น้อยว่าจะสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้จริงหรือไม่


อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2023

Learning by doing รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็ก ๆ มีความสุขจากการลงมือทำ

รูปแบบการสอนทุกวันนี้เรียกได้ว่าเปิดกว้างขึ้นมาก ๆ  เด็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำรา หรือเรียนในห้องเรียนแต่เพียงเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียนมากยิ่งขึ้น


อ่านเพิ่มเติม
24 มกราคม 2023

9 ไอเดียกิจกรรมเด็กฝึกภาษาจีนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลา

แน่นอนว่ากิจกรรมเด็กนอกจากช่วยให้เด็กเติบโต และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัยแล้ว ยังช่วยสร้างความสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อีกด้วย นอกจากนี้การฝึกภาษาจีนคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถปลูกฝังให้เขาเรียนได้ตั้งแต่เด็ก


อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2022

ลูกติดจอ ติดมือถือแก้อย่างไร

ปัจจุบัน เกือบจะทุก ๆ บ้านที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงลูก หรือ ตามใจลูกปล่อยให้อยู่กับมือถือ แท็บเล็ต ทีวีทั้งวัน จนลูกติดมือถือ ติดจอ จากสถิติในปัจจุบัน พบว่ามีเด็ก ๆ ที่อยู่หน้าจอมากถึง 35 ชั่วโมง/สัปดาห์


อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2022

8 คำอวยพรยอดฮิตที่ใช้กันตอนตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนวนมาถึงกันอีกแล้วในปีนี้ ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวประโยคที่ว่า"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้" เพราะแน่นอนว่าประโยคนี้เป็นคำอวยพรตรุษจีนยอดฮิตที่สุดที่คนไทยอาจจะคุ้นชิน ซึ่งคำนี้เป็นการออกเสียงภาษาจีนในแบบแต้จิ๋ว


อ่านเพิ่มเติม
how to deal if your child fear to speak english banner
21 ธันวาคม 2022

ลูกกลัว ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษต้องทำไง 

ปัญหาคลาสสิกที่ผู้ปกครองหลายๆ คนต้องเจอ คือ ลูกไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ปัญหานี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ


อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2022

การเรียนออนไลน์กับเด็ก

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด- 19  เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติเป็นระยะเวลานานเป็นปี และเพื่อไม่ให้เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ การเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศนิยมใช้กันทั่วไป  


อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2022

เจาะลึกโครงสร้างหลักสูตรภาษาจีน Singapore Program

หลักสูตรนี้ของ LingoAce เป็นหลักสูตรเดียวในไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์


อ่านเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด
  Always Active

  คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

 • คุกกี้การใช้งาน

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

บันทึก