คุณครูและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรของเรา
พร้อมแล้วที่จะช่วยฝึกฝน
ทักษะภาษาจีนให้เหมาะสม
กับเด็กๆ แต่ละคน

เรามีคุณครูผู้เชี่ยวชาญมากกว่า
4,500 คน

คุณครูของเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ด้านภาษาศาสตร์ กว่า 100 แห่งทั่วโลก คุณครูทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการสอน
ภาษาจีน และมีทักษะ
การสอนที่เป็นมิตร สนุกสนาน และเข้าใจง่ายสำหรับเด็กทุกคน

杨钰婷

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2015

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

จบปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

Jill Clinton

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2013

Southeast Missouri State University

Bachelor of Science in Education

穆丹

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2017

มหาวิทยาลัยควีนแลนด์

จบปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์

Leslie

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2013

Pensacola Christian College, Florida

Master of Educational Leadership

李嘉欣

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2014

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งปักกิ่ง

จบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

王莹莹

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2014

มหาวิทยาลัยหนานจิง

จบภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตและภาษาศาสตร์ประยุกต์

Mark

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2013

Crown University

Bachelor of Education

Nellie Jones

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2013

Colorado Mesa University

Bachelor of Arts

房丽

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2015

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

จบปริญญาโทภาษาและวรรณคดีชาติพันธุ์จีน

李晓莹

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2012

University of Glasgow

Master of Educational Studies

Katie Sasek

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2013

Southeastern University

Bachelor of Arts

Janice Alguire

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2011

York University

Bachelor of Education

邓嘉丽

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2012

Southwest University

Master of Chinese Language and Literature

谈彬

ประสบการณ์สอนตั้งแต่ปี 2016

Huazhong Normal University

Master of Linguistics and Applied Linguistics

Punjamaporn M-Lee

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2013

New York University

Master of Teaching

Chrystal Bowen Swan

ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ปี 2011

The University of Granada

Master of Teaching Compulsory

Secondary Education

About our Chinese Teachers
About our English Teachers

ประสิทธิภาพของคุณครู
ที่ LingoAce

คุณครูของเราที่ได้รับการคัดเลือกนั้น มีความเป็นมืออาชีพ มีใจรักในการสอน และมีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนมาอย่างยาวนาน โดยคุณครูที่ LingoAce จะสามารถประเมินระดับพื้นฐานภาษาของเด็กๆ และปรับแต่งหลักสูตร และวิธีการเรียนรู้ในรู้แบบต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากเราเข้าใจดี ว่าเด็กๆ แต่ละคนมีประสบการณ์และความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน และแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมืออาชีพ​

คุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่าน
การทดสอบระดับมืออาชีพ
ระดับความรู้ของภาษาจีนอยู่ในระดับเจ้าของภาษา นอกจากนี้คุณครูของ LingoAce ทุกคน จะต้องมีมาตรฐานระดับภาษา ขั้นต่ำ “2-A” ของการทดสอบภาษาจีนกลาง

ประสบการณ์การสอนของ
คุณครูที่มากกว่า 3 ปี
คุณครูของเราได้รับการรับรองจาก International CTCSOL accreditation (ประกาศนียบัตร อย่างเป็นทางการสำหรับคุณครู ผู้สอนภาษาจีน)

สำเร็จการศึกษาและได้รับการรับรองจากประเทศจีน
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่า จากประเทศจีนโดยตรง

รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านหลักสูตรและวัฒนธรรม
ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจีนและสิงคโปร์ โดยคุณครูของเราสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางอย่างคล่องแคล่ว

มั่นใจ กระตือรือร้น และเป็นมืออาชีพ​

ครูของเรานั้น เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และเป็นเจ้าของภาษา ที่ผ่านการรับรองมาอย่างมืออาชีพ มั่นใจ กระตือรือร้น และเป็นมืออาชีพ​ใช้เวลาหลายปีในการเรียน พร้อมมีประสิทธิภาพและความหลงใหลในการให้ความรู้แก่เด็กรุ่นใหม่ มั่นใจได้เลยกับเราที่ LingoAce

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน
ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา ได้รับการรับรองอย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 2 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

คุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่าน
การทดสอบระดับมืออาชีพ
การรับรองระดับนานาชาติ เช่น TEFL, TESOL, CELTA หรือใบอนุญาตการสอนที่ออกโดยรัฐบาล: มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 2 ปี

คุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่าน
การทดสอบระดับมืออาชีพ
ทาง LingoAce มีการพัฒนาและอบรมคุณครูอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการสอน รวมไปถึงการออกแบบ หลักสูตรกับผู้เชียวชาญ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียน

ทำไมต้องผ่านการทดสอบ
ผู่ตงหัว?
เพราะแค่เป็นเจ้าของภาษาไม่พอ...
สำเนียงภาษาจีนของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นบอสตัน หรือเท็กซัส ลอนดอน หรือดับลิน สำเนียงบางอย่างอาจแตกต่างกัน ซึ่งการทดสอบความชำนาญด้านภาษาจีนผู่ตงหัว เป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานสามารถวัดระดับการพูด สำเนียง การออกเสียง คำศัพท์ต่างๆ ไวยากรณ์ วัฒนธรรมการใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา คุณครูของ LingoAce ทุกคนต้องผ่านระดับ “2A” เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนของเราจะสื่อสารภาษาจีนได้อย่าง ถูกต้อง
เรารักษามาตรฐานการสอน
ให้สูงที่สุดอยู่ตลอดเวลา
คุณครูผู้เชี่ยวชาญที่ LingoAce ผ่านการสัมภาษณ์และการทดสอบหลายรอบ รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมมานับครั้งไม่ถ้วน ที่สำคัญคุณครูทุกคนพร้อมทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มเปี่ยมในการสอน

สัมภาษณ์หลายครั้ง

คุณครูของเราทุกคน ต้องผ่านการคัดเลือก และ การประเมินกันหลายรอบก่อนที่เราจะมั่นใจว่าคุณครูทุกคนของเรา มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการจะมาเป็น คุณครูของ LingoAce และมีเพียงแค่ 2% เท่านั้น ที่มีคุณสมบัติจากผู้สมัครเข้ามาทั้งหมด

การฝึกอบรมแบบองค์รวม

เราเชื่อในแนวทางแบบองค์รวม ในการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงจิตวิทยาการศึกษา ความเป็น มืออาชีพ ทักษะการสอนและการสื่อสาร ความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี ไปจนถึงความเข้าใจในความ แตกต่างทางวัฒนธรรมของ นักเรียนทั่วโลก

รีวิวอย่างต่อเนื่อง

ครูของเราจะได้รับการประเมินประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยอิงจากชั้นเรียนที่มีการบันทึกไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน

ยกระดับทักษะอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการนำไปใช้กับครูของเราด้วย พวกเขาเข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มเติม ทบทวน และพูดคุยในอุตสาหกรรมเป็นประจำเพื่อให้ ตนเองทันการอัพเดทหลักสูตร ล่าสุด และวิธีการสอน

Small group calss
LingoAce

เพราะเราเชื่อว่าการมอบประสบการณ์การเรียนที่มีคุณภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อ ต่อนักเรียน สำหรับนักเรียนแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญ LingoAce จึงมีทั้งที่ปรึกษาหลักสูตร (Course Consultant) ที่ปรึกษาการเรียน (Learning Adviser) คุณครู (Teacher) และผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ (Operation Specialist) คอยดูแลให้บริการแบบสี่ต่อหนึ่ง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้กับน้องๆ

จองคลาสทดลองเรียนเลย

ลงทะเบียนคลาสทดลองเรียนแบบ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในครั้งแรกให้กับลูกของคุณ เพื่อค้นพบประสบการณ์การเรียนรูปแบบใหม่
ที่ LingoAce

จองคลาสทดลองเรียน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด
  Always Active

  คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

 • คุกกี้การใช้งาน

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

บันทึก